Poznań – Pierwsza akcja strażaków w nowym obiekcie sieci IKEA! ZDJĘCIA

W dniach 7-9 marca bieżącego roku wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 brały udział w ćwiczeniach w Punkcie Odbioru Towaru IKEA. Jest to nowy budynek mieszczący się na terenie Parku Handlowego Franowo w związku z czym zajęcia szkoleniowe rozpoczęły się od rozpoznania operacyjnego obiektu.

Strażacy zapoznali się z częścią magazynową, a także rozmieszczeniem pomieszczeń socjalnych. Omówione zostały systemy zabezpieczeń oraz rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych. Zwrócono również uwagę na rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. Znaczny obszar budynku zajmuje część magazynowa, do której klienci nie mają dostępu, co znacznie ułatwi przeprowadzenie ewakuacji podczas ewentualnych działań ratowniczo – gaśniczych.

W dalszej części ćwiczeń zrealizowano założenie zakładające wystąpienie pożaru w pomieszczeniu socjalnym. Strażacy przeszukali pomieszczenia, „ugasili pożar” oraz udzielili KPP ewakuowanej osobie poszkodowanej. Ponadto przeprowadzona została ewakuacja z dachu budynku przy użyciu podnośnika hydraulicznego.

Ćwiczenia były dla strażaków bardzo pouczające. Dobra znajomość obiektów znacząco wpływa na skuteczność podejmowanych działań ratowniczo – gaśniczych. Niemniej jednak liczymy na to, że nie będziemy mieli okazji wykorzystać wiedzy nabytej podczas minionych trzech dni, a same ćwiczenia będą przysłowiowym „dmuchaniem na zimne”. Źródło: PSP Poznań, mł. asp. Piotr Stoiński, JRG 7