Słupca – konferencja o zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego

Słupeccy policjanci z Wydziału Prewencji przy współpracy z lokalnym samorządem oraz Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie zorganizowali konferencję szkoleniową dla policjantów województwa wielkopolskiego pn. „Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego i podejmowanie działań przeciwko przestępczości archeologicznej i sakralnej”. Do wygłoszenia wykładów zaproszono policyjnych i cywilnych specjalistów z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i Konina.

308-247460 308-247461 308-247462

Przedsięwzięcie ukierunkowane na doskonalenie wiedzy i umiejętności policjantów garnizonu wielkopolskiego zorganizowano 8 maja br. w pocysterskim zespole klasztornym w Lądzie nad Wartą. Zostało objęte patronatem Wojewódzkiego Komendanta Policji w Poznaniu.

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz zaprosił go udziału w konferencji Jolantę Goszczyńską  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Jacka Bartkowiaka  Starostę Powiatu Słupeckiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafała Chmiela, Artura  Miętkiewicza Wójta Gminy Lądek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lądek Waldemarem Błaszczakiem oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy Beatę Czerniak.

Uczestników konferencji powitał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk  Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Cele i założenia szkolenia przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Słupcy kom. Robert Górny. Spotkanie prowadziła st. sierż. Joanna Wolińska.

Część szkoleniową stanowiły wykłady wygłoszone przez:

– nadkom. dr. Adama Grajewskiego  krajowego koordynatora do spraw przestępczości  przeciwko zabytkom reprezentującego Wydział Kryminalny BK KGP  w Warszawie – „Narzędzia prawne i działania policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom.”

– Marcina Sabacińskiego z Instytut Dziedzictwa Narodowego z Warszawy – „ Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym”

– dr. Michała Brzostowicza Zastępcę Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu – „Szkody poniesione przez archeologię w wyniku działań przestępczych na stanowiskach archeologicznych.”

– podinspektora Henryka Gabryelczyka ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – „Działania prewencyjne i profilaktyczne w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa wielkopolskiego.”

– mł. asp. Roberta Niedźwiedzia z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w  Bydgoszczy-  „Praktyczne wykorzystanie dostępnych źródeł internetowych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”

– Natalię Lipowczyk  eksperta z ramienia Konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Koninie – „Przestępczość p-ko zabytkom archeologicznym. Teoria i praktyka. Przykłady.”

– Krzysztofa Gorczycę kierownika działu archeologii  Muzeum Konin – Gosławice – „Współpraca archeologów z detektorystami – przykłady chwalebne”

– Michała Czerniaka i Ilonę Jagielską z  Muzeum w Pyzdrach – „Moda na poszukiwanie skarbów na terenie Gminy Pyzdry w latach 2011 – 2018”

– asp. sztab. Artura Kamińskiego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy – „Wiedzieć znaczy zapobiegać. Zagrożenia , profilaktyka i  współpraca.”

Podczas konferencji asp. sztab. Artur Kamiński został wyróżniony przez  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu pozłacaną repliką wczesnośredniowiecznego artefaktu. Oryginał tego artefaktu – antropomorficznej końcówki okucia pasa- został znaleziony przez policjant na terenie gminy Lądek i przekazany do muzeum wraz z innymi cennymi przedmiotami. Dr Michał Brzostowicz przekazując pamiątkę podkreśli, ze dziękuje za wieloletnią współpracę w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych w okolicach Lądu, za odzyskanie wielu cennych zabytków oraz za działalność popularyzatorską.

W czasie trwania konferencji policjanci Wydziału Prewencji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzili w lądzkim klasztorze znakowanie zabytków metodą mikrocząsteczkową DNA oraz wykonali dokumentację fotograficzną znakowanych zabytków. Tego typu działania stanowią dodatkowy element systemu zabezpieczeń, którym obejmowane są obiekty sakralne, wpływając na wzrost ich bezpieczeństwa i szansy zachowania w nienaruszonym stanie dla kolejnych pokoleń.

Dla uczestników szkolenia zorganizowano również zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego w Lądzie.

źródło : wielkopolska.policja.gov.pl