Szkolenie pracowników banku, dotyczące bezpieczeństwa seniorów

Stawiając na wzrost komfortu i bezpieczeństwa ekonomicznego seniorów w Wielkopolsce, Wydział Prewencji KWP w Poznaniu kontynuuje współpracę z Bankiem PKO BP S.A. – Regionalnym Oddziałem Detalicznym w Poznaniu. Efektem zintensyfikowanych, wspólnych działań obu instytucji było kolejne szkolenie skierowane dla pracowników tego banku w Jarocinie.

policjantka rozmawia z pracownikami banku

Skuteczne zapobieganie zachowaniom aspołecznym, w szczególności skierowanym przeciwko seniorom, jest istotnym obszarem działań profilaktycznych wszystkich instytucji, z których usług korzystają osoby starsze. Występujące w życiu codziennym zagrożenia uzasadniają konieczność realizacji przedsięwzięć, które pozwalają efektywnie zapobiegać pojawianiu się negatywnych zjawisk dotykających tę grupę społeczną. Przedsięwzięcie kontynuowane przez Wielkopolską Policję i Bank PKO BP doskonale wpisuje się w całokształt działań, w których beneficjentami finalnymi są osoby starsze.

Szkolenie dla pracowników Banku PKO BP, które odbyło się w siedzibie wspomnianej instytucji w Jarocinie, ukierunkowane było po raz kolejny na tematykę szeroko rozumianej profilaktyki oszustw skierowanych przeciwko seniorom. Celem pośrednim spotkania było ograniczenie procesu wiktymizacji środowiska osób starszych.

Przedstawienie mechanizmów działania przestępców działających na szkodę seniorów oraz szczegółowa charakterystyka oszustw „na policjanta” i „na wnuczka” wpłynęły znacząco na przybliżenie pracownikom banku zależności pomiędzy ofiarą a sprawcą, wynikających z oddziaływania oszustów na sferę emocjonalną i motywacyjną osób starszych. Było ono również wymiernym przekazem ułatwiającym zrozumienie opisywanego procederu przestępczego.

źródło : wielkopolska.policja.gov.pl