Wolsztyn112 – Odprawa roczna wolsztyńskich policjantów

Wczoraj 30 stycznia 2017 roku, w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie kierownictwo wolsztyńskiej jednostki podsumowało wyniki zeszłorocznej pracy. W odprawie uczestniczył między innymi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji na co dzień współpracujących z Policją. Spotkanie było też okazją to określenia planów na bieżący rok …

337-153799

W poniedziałek 30.01.2017 r. Komendę Powiatową Policji w Wolsztynie odwiedził  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. Pretekstem do  wizyty była odprawa służbowa, w trakcie której podsumowano efekty pracy wolsztyńskich policjantów w minionym roku. Z zaproszenia do udziału w tegorocznym podsumowaniu skorzystali Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, Burmistrz Wolsztyna Pan Wojciech Lis, Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak oraz Wójt Gminy Siedlec Pan Jacek Kolesiński. Swą obecnością spotkanie uświetnili także Prokurator Rejonowy w Wolsztynie Pani Urszula Świąder.

W trakcie odprawy przedstawiono informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wolsztyńskiego w  2016 roku. Informację o działaniach służby prewencyjnej i kryminalnej oraz służby  ruchu drogowego przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie nadkom. Krzysztof Krawczyk. Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie mł. insp. Robert Bekier, omówił kwestie dotyczące funkckjonowania jednostki, a także planów i zamierzeń na bieżący rok. Podziękował też policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę, a przedstawicielom samorządów powiatowych za pomoc bez której służba mundurowych byłaby o wiele trudniejsza.

337-153801

Podczas odprawy głos zabrał także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster., który podobnie jak szef wolsztyńskich stróżów prawa podziękował wszystkim za duże zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Życząc utrzymania wysokiego poziomu pracy, wskazał jednocześnie  obszary, w których konieczne jest zwiększenie skuteczności podejmowanych działań.

Głos zabrali również zaproszeni goście przyłączając się do podziękowań dla stróżów prawa i pracowników cywilnych za codzienny trud wkładany w każdą służbę, Przedstawiciele samorządów wskazali również na obszary, w których działania Policji mają szczególne znaczenie w zakresie odczuwalnego przez mieszkańców powiatu poziomu bezpieczeństwa. Zadeklarowali również kontynuowanie wysoko ocenianej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wolsztyńskiego. Źródło: KPP Wolsztyn