Wypowiedz się w sprawie mapy zagrożeń bezpieczeństwa!

W naszym województwie, podobnie jak na terenie całego kraju, odbywają się konsultacje, spotkania i debaty dotyczące tworzonej właśnie mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Ma ona odzwierciedlać skalę i rodzaje zagrożeń lokalnych społeczności. Policjanci podają w tym celu skrzynką mailową, na którą można przesyłać swoje sugestie i opinie. Zachęcamy do wspólnego tworzenia wielkopolskiej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i kontaktu z nami!

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w całym kraju tworzone są z uwagi na to, że większość społeczeństwa nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych dot. przestępczości czy zagrożeń występujących na zamieszkiwanym przez nich terenie. Wiedza na ten temat opiera się w większości na własnych odczuciach, opiniach znajomych oraz opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu i niestety często jest mylna. Dlatego niezwykle ważnym jest stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa, w których społeczności lokalne będą mogły zidentyfikować skalę i rodzaj realnych zagrożeń.

Każda mapa będzie odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu, zarówno przez odpowiednie służby, jak również przez obywateli. Mapa zagrożeń poza danymi statystycznymi powinna również zawierać opinie społeczności lokalnej. Wśród podstawowych danych prezentowanych na mapach będą informacje dotyczące:
➢    zagrożenia przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone);
➢    zagrożenia przestępczością kryminalną;
➢    zagrożenia przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach;
➢    zagrożenia przestępczością gospodarczą;
➢    zagrożenia przestępczością narkotykową;
➢    zagrożenia w ruchu drogowym (wypadki, ofiary śmiertelne);
➢    zagrożenia wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie.

Opinie społeczności lokalnej mają istotny wpływ na ostateczny kształt projektowanych map zagrożeń. W związku z powyższym wszelkie uwagi, sugestie i informacje, które mogą przyczynić się do powstania mapy spełniającej Państwa oczekiwania i potrzeby informacyjne można przesyłać na adres e-mail Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: naczelnik.wprew@po.policja.gov.pl

Zachęcamy do kontaktu z nami! Państwa sugestie są dla nas bardzo ważne!

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KWP w Poznaniu / Dominika Pupkowska-Bral