Poznań – Podczas kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Marszałkowskim, CBA złożyło wniosek do prokuratury

Jak poinformował szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda do prokuratury zostało złożonych 5 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, które dotyczą urzędów w województwach: lubelskim, wielkopolskim i małopolskim.

Od czerwca ubiegłego roku CBA prowadzi kontrole we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich, które mają na celu sprawdzenie systemu wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Kontrole mają potrwać do 25 marca 2017 roku.

Chodzi o sprawdzenie decyzji finansowy dotyczących programów operacyjnych z lat 2007-2013 – ich zgodność z prawem i realizacji przez urzędy marszałkowskie.