Blisko 1600 policjantów zabezpiecza tegoroczny Przystanek Woodstock

Blisko 1600 policjantów zabezpiecza tegoroczny „Przystanek Woodstock”. Koordynacja i zarządzanie tak dużą policyjną siłą wymaga fachowej wiedzy i narzędzi, które pomogą ją sprawnie wykorzystać. Centrum takie na czas woodstockowego festiwalu od lat mieści się w kostrzyńskim Komisariacie. To stąd wychodzą dyspozycje, wskazówki i polecenia do dowódców poszczególnych odcinków, a później już do samych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo miłośników koncertów.

Setki komend, poleceń, wskazówek i sposobów rozwiązań zdarzeń, które miały miejsce w Kostrzynie nad Odrą podczas kolejnych edycji „Przystanku Woodstock” od lat koordynowane są w komisariacie. To tu położone jest serce tej wielkiej podoperacji, jakim jest sztab.  Tworzy go wiele osób, które korzystając z najnowszych rozwiązań systemowych i teleinformatycznych, poprzez dowódców poszczególnych odcinków, koordynuje służbę blisko 1600 policjantów. Właśnie tylu mundurowych w tym roku dba o bezpieczeństwo uczestników festiwalu. Służba w sztabie trwa bezustannie przez 24 godziny na dobę. Policjanci na wszystkich stanowiskach po skończonej zmianie przekazują służbę ich następcom tak, by zachować jej ciągłość.

Sztab policji to centrum policyjnej koordynacji. Ta służba wymaga dużego doświadczenia, gdzyż nierzadko pracujący tu policjanci muszą szybko podejmować trudne decyzje, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy zdecydowali się odwiedzić przygraniczny Kostrzyn. Dzięki skutecznemu i sprawnemu zarządzaniu przydzielonymi siłami, policjanci mogą szybko dotrzeć do miejsc, które wymagają interwencji. Rozwinięte systemy policyjne i pozapolicyjne, dostarczają danych w postaci zapisów i obrazów, które ułatwiają funkcjonariuszom sprawne działanie, a co za tym idzie znacznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa woodstock’owiczów.

Blisko 1600 policjantów zabezpiecza tegoroczny „Przystanek Woodstock”. Koordynacja i zarządzanie tak dużą policyjną siłą wymaga fachowej wiedzy i narzędzi, które pomogą ją sprawnie wykorzystać. Centrum takie na czas woodstockowego festiwalu od lat mieści się w kostrzyńskim Komisariacie. To stąd wychodzą dyspozycje, wskazówki i polecenia do dowódców poszczególnych odcinków, a później już do samych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo miłośników koncertów.

Źródło: KWP Gorzów Wlkp., Zdjęcie: Radosław Białek