Gniezno – Pamiętajmy o oznaczeniu swojej posesji!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie prowadzą działania informacyjne związane z obowiązkiem oznaczenia posesji. Należy pamiętać, że łatwość identyfikacji poszczególnych domów ma istotne znaczenie. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

W ostatnich latach częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości wbrew obowiązkowi umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) Istotnym jest to, że uchylanie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób – poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisami art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.

Spadek poczucia obowiązku wynikającego z powyższych przepisów uzasadnia podjęcie działań mających na celu mobilizację i zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w kontekście oznaczenia numerem domu/posesji, a także umieszczenia nazwy ulicy, co w zdecydowany sposób przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia działań zarówno Policji, ale także innych służb i podmiotów, dla których łatwość identyfikacji poszczególnych domów lub obiektów ma istotne znaczenie. W przypadku Policji może mieć istotne znaczenie w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie będą prowadzić działania dwuetapowo. W marcu br.  informacyjne, których celem będzie zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku umieszczania na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym i utrzymanie w jej należytym stanie. Natomiast w kwietniu br. działania będą miały charakter sprawdzająco-represyjny.

Pamiętajmy, że łatwość identyfikacji poszczególnych domów ma istotne znaczenie. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Często bowiem zdarza się, że ratownicy medyczni, strażacy, bądź policjanci błądzą w terenie, pytając o konkretny adres wezwania/interwencji, tracą bezcenne sekundy, minuty, które mogą ratować czyjeś życie.

Źródło: KPP Gniezno – Anna Osińska