Halowy Turniej w piłkę z okazji X-lecia „KONWOJÓWKI” w Komendzie Wojewódzkiej

turniej-halowy-20162W dniu 9 kwietnia 2016 roku w Hali Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się coroczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu „KONWOJÓWKA 2016”.

Turniej rozgrywany jest z okazji 10 rocznicy powstania Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu. W rozgrywkach udział zapowiedziało 16 drużyn, zarówno przedstawicieli naszego środowiska jaki oraz innych służb mundurowych i instytucji poza resortowych.

Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, który dla najlepszej drużyny ufundował puchar. Z uwagi na fakt, iż turniej odbywa się na zaprzyjaźnionej ziemi grodziskiej puchary i nagrody ufundowali również Starosta Grodziski oraz Burmistrz Grodziska. Wyłonimy również najlepszą drużynę Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu, która otrzyma puchar naczelnika naszego wydziału. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Źródło: KWP Poznań – Krzysztof Witczak