Wspólne kontrole ITD z Czechami i Niemcami

Dwa dni kontroli drogowych na podpoznańskiej ekspresówce przyniosły zamierzone cele szkoleniowe służb transportu drogowego z Polski, Niemiec i Czech. Wykryte przypadki naruszeń pozwoliły doskonale współgrać przedstawicielom trzech formacji: polskiej ITD, niemieckiej BAG i czeskiej Centrum Služeb Pro Silniční Dopravu.

20190517_01 20190517_02 20190517_06

W czasie kolejnych dni trójstronnej wymiany, zorganizowanej pod auspicjami Euro Contrôle Route (ECR), przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego na terenie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, uczestnicy szkolenia skupili się na wykrywaniu manipulacji w tachografach i systemach AdBlue oraz badaniu stanu technicznego pojazdów. Inspektorzy z Wielkopolski wraz ze swoimi czeskimi i niemieckimi kolegami, kontrolowali ciężarówki na dwóch punktach: MOP Czerlejno i MOP Siekierki przy drodze ekspresowej S5. Zamierzony cel wspólnego szkolenia, wymiana wiedzy i doświadczeń w wykrywaniu manipulacji, został osiągnięty. Wśród 32 skontrolowanych pojazdów, w tym 17 kontroli ze stwierdzonymi naruszeniami, wykryto niedozwolone urządzenie zakłócające pracę tachografu, a także brak przeglądów tachografów w ogóle, niesprawny układ oczyszczania spalin SCR, usterki techniczne pojazdów zakwalifikowane jako niebezpieczne, brak aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu, przekroczenia norm prowadzenia pojazdów i odpoczynków, posługiwanie się cudzą kartą kierowcy i wyjęcie karty, naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych, czy przewóz zwierząt bez przeprowadzenia czyszczenia pojazdu oraz przewóz towarów szybko psujących się niezgodnie z umową ATP.

Za wykryte naruszenia kierowcy otrzymali mandaty, a wobec przedsiębiorców wszczęte zostały postępowania administracyjne.

W ostatnim dniu międzynarodowego spotkania dokonano omówienia przeprowadzonych działań i podsumowania trójstronnej wymiany. Inspektorzy wymienili się doświadczeniami i wspólnie przeanalizowali przeprowadzone kontrole drogowe. Wymiany takie jak ta, która odbyła się w Poznaniu, są bardzo istotne z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym, ponieważ europejskie służby mogą dążyć do ujednolicenia praktyk kontrolnych i zwiększenia skuteczności podejmowanych działań.

Trójstronna wymiana trwała w Poznaniu od 13 do 17 maja

źródło: witdpoznan.pl