W piątek, 19 kwietnia w godz. 12.00-18.30 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbędzie się konferencja pod nazwą „20 lat Polski w Unii Europejskiej

Bilans korzyści i kosztów”. Podczas wydarzenia zaplanowano sesję plenarną poruszająca tematykę członkostwa Polski w UE z udziałem m.in. Marszałka Marka Woźniaka, który objął wydarzenie swoim honorowym patronatem.

Konferencja będzie kolejnym krokiem w kierunku refleksji nad miejscem Polski w procesie integracji europejskiej. Będzie też okazją do prezentacji wyników badań naukowych na temat oceny dotychczasowych rezultatów członkostwa Polski w UE oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój państwa i przekształcenia Unii Europejskiej.

Wydarzenie oficjalnie rozpocznie się o godz. 12.00 w Auli WNPiD, tuż po nim o godz. 12.30 wystąpi Adam Szłapka, Minister ds. Unii Europejskiej, który odniesie się do wyzwań polityki europejskiej. W godz. 13.00-14.30 odbędzie się sesja plenarna, której temat jest tożsamy z tytułem konferencji: „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów”. Weźmie w niej udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolska oraz prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektorka UAM.

W programie konferencji znalazły się też panele tematyczne (w godz. 15.00-18.30) – ich uczestnicy poruszą m.in. takie watki jak: geopolityczne i regionalne wymiary współpracy w kontekście polskiego członkostwa w UE, członkostwo w UE z perspektywy parków technologicznych, wpływ integracji Polski z UE na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, teoretyczny i praktyczny wymiar edukacji europejskiej, wyzwania polityki równościowej i antydyskryminacyjnej.

To wydarzenie wpisuje się w szeroki wachlarz działań rocznicowych pod wspólnym szyldem YES!TEŚMY. 20 LAT POLSKI W UE, szczegóły: www.20latwue.pl

Zapraszamy redakcje do udziału w konferencji i relacjonowania wydarzenia do przestrzeni WNPiD UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 w Poznaniu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu