Czy można odmówić badania alkomatem? TAK! Powodem jest… – FILM

Kierowcy odmawiają dmuchania w alkomat z uwagi na naciąganą podstawę prawną takich działań policji – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Czy można odmówić poddaniu się badaniu alkomatem? TAK! Powodem jest nieścisłość przepisów.

Policja sprawdza trzeźwość kierowcy na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).  Jednak o trybie przeprowadzenia takiego badania mówi art. 129i, wprowadzony do kodeksu drogowego 19 stycznia 2013 r.: odsyła on do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.).

W tym miejscu pojawiają się schody… Bo według ustawy antyalkoholowej można przeprowadzić badanie trzeźwości tylko w dwóch wypadkach:
–  art. 401 ust. 1 i 2 – przed przyjęciem do izby wytrzeźwień
–  art. 47 – w razie podejrzenia, że przestępstwo zostało popełnione po spożyciu alkoholu

http://naszawielkopolska.pl/?p=10255

One thought on “Czy można odmówić badania alkomatem? TAK! Powodem jest… – FILM

Możliwość komentowania została wyłączona.