Grypa atakuje! W Wielkopolsce tylko w styczniu br. odnotowano ponad 113 tys. zachorowań!!

W ostatnich dwóch latach liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim dwukrotnie nieznacznie przekraczała 100 tys. osób w ciągu miesiąca. W marcu ubiegłego roku było to 111,5 tys. osób, a i przed dwoma laty w lutym – ok. 104 tys. osób. Tegoroczny styczeń był pod tym względem rekordowy. Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w minionym miesiącu w Wielkopolsce odnotowano ponad 113 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. 

Szczególnie duża zapadalność na tę chorobę, odnotowana w ostatnim tygodniu stycznia i wynosząca 173 osoby na 100 tys. mieszkańców, to wynik nienotowany w Wielkopolsce od lat. W całym województwie w ostatnim tygodniu stycznia do szpitali trafiło 320 osób z zachorowaniem lub podejrzeniem zachorowania na grypę. To niemal połowa wszystkich przyjętych w ciągu całego miesiąca do wielkopolskich szpitali na podstawie takiej diagnozy.

Zauważalne jest to również w Poznaniu.

– Obecnie w naszym szpitalu hospitalizowanych jest 15 chorych na grypę typu A1. Według naszych lekarzy takiej sytuacji nie było od lat – mówi Stanisław Rusek, rzecznik prasowy Wielospecjalitycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Czym jest grypa?

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) – grypa to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy. Jej objawy są niecharakterystyczne, lecz najczęściej są to wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy, uczucie rozbicia i osłabienia oraz złe samopoczucie.  Towarzyszą temu objawy ze strony układu oddechowego – suchy kaszel, ból gardła i katar.

Grypa może prowadzić̇ do ciężkich powikłań. Najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych oraz inne, które zdarzają się u dzieci poniżej 2 roku życia, dorosłych w wieku 65 lat lub starszych, kobiet w ciąży i osób przewlekle chorych.

– Sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa w Polsce od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne – informuje Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi GIS.

Jak zapobiegać szerzeniu się grypy?

GIS zaleca, by w celu zapobieżenia zachorowaniu i dalszemu szerzeniu się grypy sezonowej unikać bliskiego kontaktu z chorymi, regularnie myć rąk wodą i mydłem, a jeśli nie jest to możliwe – środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu. W przypadku wystąpienia objawów grypowych należy pozostać w domu, a gdy konieczne jest przebywanie poza domem – trzeba unikać tłumu i masowych zgromadzeń. Zaleca się zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć.

– Trzeba jednak podkreślić, iż najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia poprzedzającego sezon zachorowań na grypę – przekonuje GIS.

Zalecenia i realizacja

W Polsce coroczne szczepienia są zalecane przez ekspertów wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia, a w szczególności osobom chorym na choroby przewlekłe, zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku, osobom w wieku powyżej 55 lat, pracownikom ochrony zdrowia oraz placówek zapewniających opiekę osobom chorym i niepełnosprawnym, a także pracownikom wykonującym zawody wymagające ciągłego kontaktu z ludźmi.

Tymczasem Polacy wciąż niechętnie szczepią się przeciwko tej chorobie. Według przeprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku sondażu CBOS tylko 6 proc. badanych zaszczepiło się przeciwko grypie w tym sezonie jesienno-zimowym. Kolejne 7 proc. zedeklarowało, że zamierza to zrobić. Warto przypomnieć, że jeszcze nie jest za późno. Jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich, zaszczepić można się w ciągu całego roku.

Wiele samorządów finansuje ze swoich budżetów profilaktykę zachorowań na grypę. Poznań zaczął prowadzenie regularnych działań profilaktycznych związanych z tą chorobą wśród seniorów już w 2005 roku. Przed rokiem w ramach tych działań w stolicy Wielkopolski zaszczepiono przeciwko grypie ponad 6 tys. osób w wieku powyżej 60 lat. Właśnie realizowany jest kolejny program profilaktyczny, obejmujący lata 2016-2018. W pierwszej kolejności zostali nim objęci podopieczni oraz personel wybranych jednostek miejskich i jednostek prowadzonych na zlecenie miasta. Skorzystać z niego mogą również pozostali mieszkańcy od 60. roku życia (rocznikowo), którzy są zameldowani na stałe lub czasowo w Poznaniu i/lub rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednym z urzędów skarbowych na terenie Poznania.

Miasto Poznań/Biuro Prasowe/Jacek Łakomy