ITD w akcji… Budują ekspresową 5 i przeładowanymi ciężarówkami rozjeżdżają lokalne drogi!

Inspektorzy transportu drogowego z oddziału leszczyńskiego WITD w Poznaniu zajęli się ochroną dróg lokalnych w związku z budową drogi S5 na odcinku Radomicko – Kaczkowo oraz węzła zachód Lasocice. Działania prowadzili od 7 do 9 czerwca.

20170614_04

W przypadku trzech zatrzymanych pojazdów stwierdzono znaczne przekroczenia ich normatywności, co skończyło się wszczęciem postępowań administracyjnych o nałożenie kar pieniężnych na łączną kwotę 45 tysięcy złotych. Wykryto również nieprawidłowe rozmieszczenie ładunków sypkich, co powodowało przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi na drogę. Stwierdzono między innymi, że rzeczywisty nacisk podwójnej osi napędowej jednego z pojazdów wyniósł 30,4 tony i został przekroczony o 11,4 tony, co stanowi przekroczenie o 60 proc., a rzeczywista masa całkowita pojazdu wyniosła 47,2 tony i została przekroczona o 15,2 tony, czyli więcej o 47,5 proc.

20170614_06

Trafił się też jeden przypadek użycia niedozwolonego magnesu, który powodował nierejestrowanie ważnych wskazań dotyczących prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Podczas tej samej kontroli stwierdzono również brak wymaganego badania okresowego tachografu. W związku z tym kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 zł, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 6000 zł. Zatrzymano również dwa dowody rejestracyjne między innymi z powodu złego stanu ogumienia.