Konferencja BIURA RUTKOWSKI w sprawie odnalezienia ciała zaginionej Adili z Wrocławia

6. LUTEGO na przystani nad Odrą obok ulicy Celtyckiej we Wrocławiu odbył się briefing prasowy Krzysztofa Rutkowskiego w sprawie zaginionej Adili i jej dwumiesięcznego synka w świetle ostatnich wydarzeń.

Krzysztof Rutkowski powiadomił o odnalezieniu ciała młodej matki w rejonie, który od początku był typowany przez BIURO RUTKOWSKI jako wysoce prawdopodobny do odnalezienia zwłok. Następnie poinformował, że działania nie są zakończone i nadal będzie poszukiwane ciało dziecka.

Podczas spotkania z dziennikarzami szef BIURA RUTKOWSKI podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawę poszukiwań zaginionych.

Szczególne podziękowania przekazał dla funkcjonariuszy policji komisariatu rzecznego  i Wodnej Służbie Ratowniczej z Wrocławia.

Dodatkowo podziękował wrocławskim mediom za współpracę przy nagłośnieniu sprawy, dzięki temu do BIURA RUTKOWSKI spłynęło wiele cennych  informacji związanych bezpośrednio ze sprawą.

Krzysztof Rutkowski podziękowania złożył również dla administracji budynku, w którym mieszkała Adila, za przekazany monitoring oraz sąsiadom za pomoc przy ustaleniu wielu faktów, związanych z zaginięciem.