Alior Bank: Innowacyjne podejście do rozwoju pracowników i odpowiedzialność społeczna

Alior Bank, w dążeniu do pozycji lidera w dziedzinie cyfrowej oraz dbając o aspekty społeczne, wprowadził szereg inicjatyw skierowanych do swoich pracowników. Marek Bednarczyk, dyrektor zarządzający działem HR w Alior Banku, podkreślał, że instytucja ta otrzymała wiele prestiżowych nagród, takich jak „Pracodawcy godni zaufania”, „Wizjoner Zdrowia” oraz „Top Employer Polska 2023”. Alior Bank otworzył Alior Uniwersytet, współpracując z renomowanymi polskimi uczelniami, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Według Bednarczyka, Alior Uniwersytet stanowi bogatą przestrzeń edukacyjną, umożliwiającą rozwijanie wiedzy zarówno biznesowej, jak i osobistej pracowników banku. Szkolenia specjalistyczne, rozwijające umiejętności sprzedaży, obsługi klienta oraz kompetencje liderskie cieszą się dużą popularnością. Ponadto, oferta edukacyjna obejmuje programy wzmacniające dobrostan osobisty pracowników.

Alior Bank kładzie duży nacisk na aspekt społeczny, zwłaszcza w obszarze strategii ESG, skupiając się na społecznej odpowiedzialności. Bednarczyk podkreśla, że bank inspiruje się literką „S” (odpowiedzialność społeczna) i dąży do zapewnienia dobrostanu psychofizycznego pracowników, wspierając ich rozwój zawodowy oraz osobisty. Alior Uniwersytet nie tylko funkcjonuje w ramach struktur banku, ale także prowadzi aktywną współpracę z uczelniami oraz organizuje działania integrujące biznes z środowiskami studenckimi.

Alior Bank promuje innowacyjne metody nauki, dostosowując je do potrzeb zmieniających się pokoleń pracowników. Przykładem są „Alior Talks”, krótkie filmy inspirowane rozwojem, nagrywane w specjalnie przygotowanym studio TV Aliora, w których eksperci zewnętrzni oraz wewnętrzni dzielą się swoją wiedzą.

Dodatkowo, Alior Bank organizuje Festiwale Rozwoju w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, na których eksperci z Polski i zagranicy oraz pracownicy banku prezentują różnorodne tematy związane z rozwojem osobistym i zawodowym.

Alior Uniwersytet, dostępny dla 6500 pracowników banku, oferuje także edukacyjne wsparcie dla pracowników spółek zależnych Alior Banku. Inicjatywy edukacyjne Aliora zostały docenione przez społeczność biznesową, zdobywając m.in. nagrodę w konkursie „Pracodawca godny zaufania” w kategorii Edukacja oraz prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2023 i 2024.

Alior Bank, dbając o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, oferuje wysokiej jakości pakiet prywatnej opieki medycznej oraz platformę Mindgram (well-being) z różnorodnymi szkoleniami dotyczącymi zachowania równowagi psychofizycznej. Bank wprowadził także „Dzień na U”, dodatkowy dzień wolny, który pracownicy mogą przeznaczyć na pogłębione badania medyczne.

Inicjatywy charytatywne, takie jak wolontariat czy krwiodawstwo, również mają duże znaczenie w Alior Banku, a sportowe akcje charytatywne są organizowane od lat, jak na przykład Olimpiada Alior Banku.

Bednarczyk podkreśla, że wszystkie te działania wpisują się w strategię biznesową Alior Banku, która koncentruje się na zaufaniu i odpowiedzialności.