Nowe szlaki rowerowe w Wielkopolsce

Dnia 8 kwietnia 2016r. w siedzibie starostwa, odbyło się spotkanie w sprawie wyznaczenia i oznakowania szlaków rowerowych, przebiegających przez powiaty: Kościański, Grodziski, Nowotomyski i Wolsztyński. Zaproszenie Pana Starosty przyjęli Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego Ryszard Napierała, Sekretarz Powiatu Grodziskiego Tomasz Dolata.   

szlrow1304161Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat istniejącej infrastruktury turystyki rowerowej na terenie swoich powiatów oraz planowanego jej rozwoju w niedalekiej przyszłości. Spotkanie miało na celu rozważenie możliwości przyłączenia powiatowych szlaków rowerowych do Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych. Planowane jest stworzenie pętli szlaków, które doprowadzą do „Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego” i do „Pierścienia Dookoła Poznania”. Powiat Wolsztyński podjął już działania zmierzające do oznakowania trasy na swoim terenie, która doprowadzi do WSSR poprzez Powiat Kościański, Grodziski i Nowotomyski. Zakładamy, że planowane działania pozytywnie wpłyną na umocnienie turystycznego wizerunku Wielkopolski oraz przyczynią się do wyeksponowania walorów turystyki rowerowej naszego regionu.

Pod koniec spotkania zwrócono się z prośbą, o rozważenie przez włodarzy powiatów, możliwości partnerstwa i zaangażowania w realizację przedsięwzięcia, polegającego na  wyznaczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych w czterech powiatach. Zakładamy, że inicjatywa kilku jednostek samorządowych, zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.

Kolejnym etapem spotkana będzie zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Departamentu Sportu i Turystyki UM Woj. Wlkp., w sprawie omówienia założeń realizacji przedmiotowej inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji