Nowy Tomyśl – W Bukowcu do kanalizacji trafia gnojówka, krew oraz substancje toksyczne!

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu apeluje do mieszkańców wsi Bukowiec, aby zwracali uwagę na rodzaj ścieków, jakie są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej a dalej na oczyszczalnię ścieków.

Oczyszczalnia ścieków we wsi Bukowiec jest małą kontenerową oczyszczalnią pracującą tylko na potrzeby tej miejscowości. Została zbudowana do oczyszczania typowych ścieków socjalno – bytowych lub o zbliżonym składzie jakościowym. Niestety w ostatnim czasie miały miejsce zrzuty ścieków zmieszanych np. z gnojowicą, krwią lub ścieków po płukaniu pojemników po środkach ochrony roślin (domieszki toksyczne), co powoduje zakłócenie procesu technologicznego.
Aby doprowadzić do prawidłowego działania oczyszczalni Spółka zmuszona jest ponosić zwiększone koszty związane z dozowaniem odpowiednich środków wspomagających proces oczyszczania ścieków, zwiększonym zużyciem energii elektrycznej oraz częstym odprowadzaniem podtrutego osadu, aby nowo namnożona materia odbudowała dobrze działający system biologicznego oczyszczania.
Wspólne dbanie o stan i jakość ścieków pomniejsza koszty oczyszczania ścieków oraz poprawia jakość środowiska, do którego te ścieki trafiają. Niezatrute środowisko ma znaczący wpływ również na nasze zdrowie.

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

Zdjęcie: mapy.geoportal.gov.pl