Szkolenie poznańskich antyterrorystów – FILM

at26W dniach 7-11 marca 2016 roku w poznańskim Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji po raz kolejny zostało zorganizowane seminarium z zakresu Ratownictwa Taktycznego (Medycyny Pola Walki) w oparciu o międzynarodowe wytyczne TECC oraz TCCC. W zajęciach oprócz funkcjonariuszy SPAP Poznań brali udział również policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), SPAP Wrocław, Oddziału Prewencji Policji (OPP) Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zespół medyczny Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu.

Szkolenie odbyło się w ramach przygotowania operatorów jednostek antyterrorystycznych do organizowanych w tym roku Światowych Dni Młodzieży, zaplanowanymi na lipiec 2016 roku w Małopolsce.

Wydarzenia na świecie, które miały miejsce w ostatnim okresie, takie jak zamachy terrorystyczne w Paryżu, Kenii, działania zbrojne w Syrii czy trwające walki na terenie Ukrainy uzmysławiają, że następstwem rozwiązania siłowego (szturmu) są niestety osoby ranne zarówno po stronie sił policyjnych czy wojskowych, a przede wszystkim cywilnych. Dlatego tak ważnym aspektem jest umiejętność udzielania pomocy osobom poszkodowanym w warunkach bojowych. Te okoliczności narzucają na policjantów potrzebę stosowania odpowiedniej taktyki oraz specjalistycznego wyposażenia medycznego (opaski zaciskowe, opatrunki czy środki hemostatyczne).

at11Przez cały tydzień policjanci uczyli się udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, ratowników medycznych i funkcjonariuszy policji: Aleksander Pawlak (dyrektor ds. medycznych WSPR), Marcin Sajewski (ratownik medyczny WSPR), Łukasz Rudawski (ratownik medyczny WSPR) z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Mikołaj Wegnerowicz z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu, Instruktor BOA Instruktor SPAP Wrocław, Instruktor Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, Maciej Sip (Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Całość szkolenia koordynowali: Marek Dąbrowski z Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, instruktor SPAP KWP w Poznaniu oraz funkcjonariusz – Instruktor BOA.

Podczas poszczególnych dni, ćwiczący realizowali zadania i stacje ćwiczeniowe w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na terenie SPAP Poznań oraz na strzelnicy policyjnej. Policjanci mieli również możliwość przećwiczyć czynności ratownicze wobec poszkodowanych lekarza i pielęgniarki znajdujących się w Wojewódzkim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Miejscem działań było nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej WCPiT.

Serdeczne podziękowania należą się Dr Łukaszowi Gąsiorowskiemu kierownikowi Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który współprojektował scenariusz wykorzystany podczas symulacji polegający na zranieniu lekarza, który podczas badania pacjenta rozpoznał w nim poszukiwanego listem gończym niebezpiecznego przestępcę. W rolę rannego lekarza wcielił się Symulator Pacjenta – SimMan 3 G, pielęgniarką natomiast była pani Lidia Szlanga, a osobą przygotowującą techniczny aspekt symulacji był pan Ziemowit Gólski. W związku z umożliwieniem ćwiczeń w Centrum Symulacji WCPiT przekazujemy serdeczne podziękowania dla Prof. dr hab. Aleksandra Barinowa – Wojewódzkiego Dyrektora Centrum Pulmonologii.

W ostatni dzień szkolenia policjanci wzięli udział w pozorowanym zdarzeniu „active shooter”, które polegało na wtargnięciu do budynku użyteczności publicznej uzbrojonego sprawcy, który przetrzymywał i ranił 10 osób. Zadaniem Funkcjonariuszy było przeprowadzenie operacji związanej z obezwładnieniem napastników i uwolnieniem zakładników. Bardzo ważnym aspektem ćwiczenia było udzielenie pomocy osobom w strefie niebezpiecznej. Po unieszkodliwieniu zagrożenia policjanci udzielali pomocy poszkodowanym zakładnikom po uprzednio wykonanej selekcji stanu zdrowia rannych. Ćwiczenia odbyły się w budynkach znajdujących się na terenie Wojewódzkie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.


Serdeczne podziękowania składamy na ręce Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Marcina Zielińskiego, trenerów / instruktorów biorącym udział w ćwiczeniach dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za bardzo realistyczną i pełną poświęceń rolę poszkodowanych oraz wszystkich zaangażowanych osób, dzięki którym powyższe szkolenie się odbyło. Osobne podziękowania należą się Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZP i KKOP za udzielone wsparcie.

Źródło: KWP Poznań – SPAP/MŚ