Trwają prace nad lokalnymi mapami zagrożeń

18Sala Sesyjna Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu była miejscem kolejnego spotkania roboczego, które dotyczyło prac nad lokalnymi mapami zagrożeń. W spotkaniu brali udział Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, kierownictwo jednostek Policji w województwie wielkopolskim, a także władze samorządowe reprezentujące miasta, gminy i powiaty.

1 marca br. odbyło się kolejne spotkanie, któremu przewodniczyli Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu insp. Tomaszem Trawińskim. W Sali Sesyjnej obecni byli również Komendanci Miejscy i Powiatowi z województwa wielkopolskiego, burmistrzowie, starości, prezydenci miast, a także przedstawiciele instytucji samorządowych i organów z nimi współpracujących.

Na początku spotkania Wojewoda Wielkopolski wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji przedstawili ideę tworzenia lokalnych map zagrożeń. Omówiono wnioski i założenia jakie powstały podczas spotkań lokalnych, które były organizowane w miastach, gminach i powiatach na terenie województwa. Następnie Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Paternoga przedstawił propozycje zadań, jakie mogą wykorzystać pozostałe służby, inspekcje i straże w Wielkopolsce, aby tworzona mapa zagrożeń była kompletna.

Po wystąpieniach głównych moderatorów spotkania, odbyła się dyskusja wszystkich uczestników. Poruszono w niej tematy dotyczące uzupełnień merytorycznych, jakie mogą być wykorzystane w mapach zagrożeń, m.in. bezpieczeństwa seniorów i zagrożenie niebezpiecznymi odpadami.

Źródło: wielkopolska.policja.gov.pl – KWP Poznań / Piotr Garstka