W Roli Stalina: Jacek Braciak o Wyjątkowej Postaci i Wyzwaniu Aktorskim w „Geniuszu”

Jacek Braciak, znany aktor, wyraża swoje zainteresowanie grą postaci skomplikowanych i niejednoznacznych, co sprawiło, że entuzjastycznie podszedł do roli Józefa Stalina w spektaklu „Geniusz”. Braciak zaznacza, że nie chciał przedstawiać sowieckiego dyktatora jako tyrana, lecz jako człowieka.

Zaangażowanie w rolę Stalina nie było dla Braciaka specjalnym wyzwaniem, gdyż interesuje się historią i czytał różne książki na temat tego historycznego charakteru. Podkreśla, że jego celem nie było ani bronić, ani oskarżać Stalina, lecz skoncentrować się na przedstawieniu postaci zgodnie z tekstem sztuki.

Braciak zwraca uwagę na złożoność postaci Stalina, opisując go jako osobę nieprzewidywalną i bez skrupułów, która manipulowała innymi ludźmi. Jednakże, paradoksalnie, Stalina interesował teatr i posiadał znaczną wiedzę na ten temat.

W spektaklu „Geniusz” Braciak gra u boku Jerzego Stuhra, który wciela się w postać Konstantina Stanisławskiego, twórcy „Metody” – systemu reguł gry aktorskiej opartego na przeżywaniu. Braciak wyraża żal, że nie mógł bliżej poznać tej koncepcji podczas swoich studiów.

„Geniusz”, oparty na dramacie Tadeusza Słobodzianka, w reżyserii Jerzego Stuhra, jest grany na scenie Teatru Polonia.