Wolsztyn – Konferencja pt. „O dopalaczach i narkotykach mówią specjaliści”

W auli wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego odbyła się konferencja pod tytułem „O dopalaczach i narkotykach mówią specjaliści”. Z zaproszenia do udziału skorzystało szerokie grono nauczycieli, pedagogów, policjantów oraz osób związanych zawodowo z wychowaniem dzieci i młodzieży. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych środowisk.

wolsztyn dop1W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie 18 kwietnia br. odbyła się konferencja pn. „O dopalaczach i narkotykach mówią specjaliści”. Jej inicjatorami byli Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak i Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Zbigniew Drzymała.

Zaproszenia do udziału w konferencji wystosowano do środowisk szkolnych i instytucji związanych zawodowo z wychowaniem dzieci i młodzieży. To sprawiło, że aula liceum zapełniła się nauczycielami, pedagogami szkolnymi, policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Grodziska Wlkp i z Kościania. Swą obecność zaznaczyli także przedstawiciele instytucji udzielających pomocy rodzinom, kuratorzy sądowi i służba medyczna. Dopisali również przedstawiciele lokalnych mediów.

Prelegenci podczas swoich wystąpień przybliżyli zebranym problematykę zagrożeń dopalaczami i narkotykami postrzeganą przez pryzmat reprezentowanych przez siebie dziedzin – toksykologii, terapii uzależnień i profilaktyki. Dzięki temu możliwe stało się stworzenie całościowego obrazu problemu, jego skali w odniesieniu do całego kraju, jaki i Wielkopolski, sposobów ograniczania i wszelkich działań podejmowanych w tym kierunku. Konferencja oparta była na bezpośrednim kontakcie prelegentów z jej uczestnikami. Nie zabrakło więc dyskusji prowadzonych podczas wykładów, jak i w kuluarach, przykładów obrazujących konkretne przypadki, czy opisu mechanizmów decydujących o uzależnieniu, bądź jego braku.

Na zakończenie każdy chętny mógł uzyskać informacje na temat organizowanych przez prelegentów szkoleń i warsztatów oraz zaopatrzyć się w materiały i wydawnictwa dotyczące tematyki dopalaczy.

Źródło: KPP Wolsztyn