Tragiczne wydarzenia minionego roku ukazują jak ważna jest umiejętność udzielania pomocy medycznej w warunkach działań specjalnych! Ćwiczenia – ZDJĘCIA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przy współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu zorganizowała szkolenie z zakresu medycyny pola walki. Były to kolejne ćwiczenia podnoszące umiejętności udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań bojowych.

W dniach 12-16 marca 2018 roku Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz Wydziałem Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu zorganizował międzynarodowe seminarium z zakresu medycyny pola walki „Special Medicine Training” w oparciu o międzynarodowe wytyczne TECC oraz TCCC. W zajęciach brali udział żołnierze JW2305, WŻW, CSWL, funkcjonariusze jednostki specjalnej z Niemiec (SEK Hanover) oraz policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA), SPAP: Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Warszawa, Łódź, Gorzów Wlkp., Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu.

Tragiczne wydarzenia minionego roku ukazują jak ważna jest umiejętność udzielania pomocy medycznej w warunkach działań specjalnych, które narzucają na policjantów potrzebę stosowania odpowiedniej taktyki oraz specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Przez cały tydzień policjanci uczyli się udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z poszczególnych zaproszonych jednostek mundurowych, ratowników medycznych z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Podczas poszczególnych dni ćwiczący realizowali zadania specjalne na poligonie w Biedrusku oraz na terenie miasta Poznania. Uczestnicy szkolenia mieli również okazję uczestniczyć w wykładach w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Kierownictwu Wydziału żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, trenerów / instruktorów biorącym udział w ćwiczeniach, dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za bardzo realistyczną i pełną poświęceń rolę poszkodowanych oraz wszystkich zaangażowanych osób, dzięki którym powyższe szkolenie się odbyło. Źródło: KWP Poznań