Grodzisk Wielkopolski – uszkodzenie sieci gazowej

W dniu 26 lipca br. strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej do godzin południowych realizowali zajęcia doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa chemicznego, a w szczególności omawiano taktykę działań ratowniczych podczas działań z udziałem gazów palnych.

Tuż po części praktycznej zajęć rozległa się zapowiedź do wyjazdu w miejscowości Zdrój do …… „uszkodzonego przyłącza sieci gazu ziemnego”.

Do zdarzenia zadysponowane zostały 2 pojazdu ratowniczo – gaśnicze z JRG i 1 pojazd z OSP Grodzisk.

Po przybyciu na miejsce okazało się, że firma budowlana wykonująca podcięcie murów budynku piłą sznurową w celu położenia izolacji poziomej ścian zewnętrznych, przecięła pionową rurę gazociągu na odcinku od powierzchni terenu do skrzynki gazomierza. Należy dodać, że uszkodzona rura znajdowała się pod elewacją z cegły klinkierowej i styropianu. Miejsce uszkodzenia oraz przebieg rury uniemożliwiał zakręcenie dopływu gazu, jak również nie można było dotrzeć  do miejsca uszkodzenia.

Z uwagi na występujące zagrożenie w postaci wycieku gazu ziemnego podjęto działania polegające na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu energii elektrycznej na posesji, ewakuacji pracowników budowlanych oraz mieszkańców 6 budynków ulicy, wstrzymaniu komunikacji na drodze gminnej.

Na miejsce przybyły służby policji i pogotowia gazowego.

W dalszej kolejności wspólnie z pogotowiem gazowym wykonano wykop wzdłuż drogi na ogródku przed budynkiem w celu zlokalizowania rury sieci gazowej i jej dalszego zaciśnięcia. Po odcięciu dopływu gazu, przystąpiono do stopniowego przewietrzania pomieszczeń, ponownego badania obecności gazu za pomocą sprzętu pomiarowego.

Nie ulega wątpliwości, że zdarzenie było dobrą lekcją praktyczną zarówno dla pracowników budowlanych, jak również dla strażaków jako swego rodzaju uzupełnienie wcześniej omawianych i ćwiczonych zagadnień.

Źródło: KW PSP, Tekst i zdjęcia: st. kpt. Marcin Nowak /KP PSP Grodzisk Wlkp./